top of page
Bilimsel Program_Page_2.jpg

1- 01:00 - Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Özlenen Özkan - Akdeniz Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ahmet Tekin - Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü
Dr. Fatih Kacıroğlu - Organ Nakli Daire Başkanı
Prof. Dr. Uluğ Eldeğez - TONKKD Dernek Başkanı

2- 18:44 - Covid Döneminde Böbrek Nakli - Böbrek Nakli Alıcı Verici Değerlendirmesi
Doç. Dr. Vural Taner Yılmaz

3- 55:00 - Akdeniz’de Organ Nakli
Prof. Dr. Özlenen Özkan - Akdeniz Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ömer Özkan
Prof. Dr. Bülent Aydınlı

4- 01:07:25 - Canlı Cerrahi

5- 03:33:06 - İndiksiyon ve İdame İmmünosupresif Tedavi Postoperatif Erken Dönem Hasta Takibi
Prof. Dr. Hüseyin Koçak

6- 03:58:12 - Covid Döneminde Canlı Donör Ameliyatlarında Bilgilendirilmiş Onam
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Acar Tüzüner
Konuşmacı : Prof. Dr. Frank Dor

7- 04:36:24 - Böbrek Nakli Hastalarında İmmünosupresiflerin Reçetelendirilmesi-Uydu Sempozyumu
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Havva Asuman Yavuz
Konuşmacı : Prof. Dr. Şeref Rahmi Yılmaz

8- 05:01:40 - Laparoskopik Donor Nefrektomi’de Kullanılan Stapler Teknolojileri-Uydu Sempozyumu
Prof. Dr. Volkan Tuğcu

9- 05:25:47 - Klinik Verilerle Everolimus Kullanımı-Uydu Sempozyumu
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Ülkem Çakır
Böbrek Transplantasyonunda Everolimus Kullanımı
Konuşmacı : Prof. Dr. Hüseyin Koçak

10- 05:50:14 - Düşük Riskli Hastalarda ATLG Kullanımı ve Klinik Deneyimler
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Gürkan Öztürk
Konuşmacı : Prof. Dr. İbrahim Berber

11- 06:31:50 - Kapanış
Prof. Dr. Bülent Aydınlı

bottom of page